Hoe kan CRM bijdragen aan procesoptimalisatie?

De afkorting ‘CRM’ staat voor Customer Relationship Management. CRM betekent het optimaliseren van alle klantcontacten door het ordenen, distribueren en toepassen van klantinformatie met het doel klanten optimaal te bedienen, te behouden en winstgevend te maken. CRM wordt gezien als een bedrijfsstrategie. Het dient als een hulpmiddel voor uw organisatie om klantgerichter en efficiënter te werk te gaan. Bij Digitaal voor Allemaal gebruiken we Teamleader CRM!

Waar kan Teamleader CRM bij helpen?

CRM systemen bieden veel toepassingsmogelijkheden.
U kunt het gebruiken als een tool om bedrijfsprocessen sneller en gemakkelijker te laten verlopen, maar ook om alle klantcontacten samen te brengen in één systeem.

Contactmanagement

Alle contacten kunt u beheren vanuit één digitale database. Zo kunt u gemakkelijk klantgegevens terugvinden en oude gesprekken weer oppakken. Hiermee bouwt u vertrouwen op met uw klanten en bespaart u tijd op handmatig werk.

Verkoopondersteuning

Hiermee kunt u professionele offertes maken in uw eigen huisstijl. Daarnaast kunt u uw verkopen maximaliseren door iedere verkoopkans perfect te volgen. U kunt iedere deal volgen vanaf het eerste contact tot aan de laatste factuur. Tenslotte verkrijgt u actiegerichte statistieken waarmee uw verkoopprestaties duidelijk worden. Hiermee kunt u de juiste acties ondernemen om verkoopprocessen dagelijks te verbeteren.

Tijdmanagement

Met behulp van uitgebreide agendafuncties kunt u een overzichtelijke werkplanning maken voor u en uw collega’s. Hierin kunt u taken, meetings en telefoongesprekken inplannen. Door online agenda’s te delen met collega’s, creëert u meer inzicht in elkaars planning. Met behulp van timetracking kunnen gewerkte uren makkelijk worden geregistreerd. Hierdoor heeft u alle belangrijke gegevens op elk moment en op elke plek tot u beschikking.

Projectmanagement

Projecten kunt u opdelen in verschillende taken en toewijzen aan verschillende medewerkers. Zodra een taak is voltooid ontvangt u een melding. Op die manier houdt u grip op ieder project, wanneer u maar wilt. Met behulp van urenregistratie en uurtarieven kunt u rapporten maken van het voltooide werk om projecten rendabel te houden. Om onnodig veel tijd en kosten te voorkomen heeft u op ieder moment inzicht in de prestatie van het team en of u nog binnen de tijd en het budget zit. Daarnaast kan factureren op basis van timetracking of een vaste prijs.

Supportticket

Vragen van klanten kunt u beheren in een praktische centrale inbox. Vanuit deze inbox kunnen medewerkers de vragen beantwoorden en eventueel bijlagen toevoegen. Medewerkers hebben ook de mogelijkheid om tickets toe te wijzen aan iemand anders. Deze supporttickets worden gekoppeld aan een grote CRM-database, waardoor iedere medewerker een overzicht krijgt van de contactpersoon en op die manier aansluitende support kunnen bieden.

Waarom is CRM  belangrijk?

Tegenwoordig is klanttevredenheid alleen niet langer voldoende voor het behouden van klanten. Klanten hebben tegenwoordig namelijk een veelheid aan keuzen. Zo heeft het internet er bijvoorbeeld toe geleid dat klanten meer grip hebben op hun eigen aankoopproces. Om de concurrentiepositie te verbeteren is er een omslag nodig van het traditionele product/dienstfocus naar een werkelijke klantfocus. Hiervoor is het noodzakelijk dat bedrijven hun bedrijfsstrategie en organisatiestructuur aanpassen in het tijdperk van de nieuwe digitale economie. In de praktijk zien we dit nog te weinig terug in ondernemingen. Een goed omslagpunt is het toepassen van een CRM systeem in uw organisatie. Hierdoor kunnen bedrijven efficiënter werken en kan meer tijd en aandacht besteed worden aan de wensen van de klant.